آدرس: 

کرج رجایی شهر بلوار موذن شرقی روبروی بانک ملی دانشگاه ازاد پلاک 32

نمایشگاه و فروشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی خوارزمی

انتشارات سرافراز - انتشارات سرافرازان البرز

تلفن: 

02634421595-34210815-34207791
sarafraz.publication@yahoo.com
https://t.me/ketabekharazmi
https://www.instagram.com/sarafrazpublishing